Biuletyn Informacji PublicznejNasze strony

SprawozdawczośćI. Sprawozdania:Rb - 27S
Rb - 28S
Rb - N
Rb - Z
Rb - ZN
Rb - 34S

II. Sprawozdania roczne :


1. Bilans
2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
3. Rachunek zysków i strat
Bilans


Informacje Bilans


Rachunek zysków i strat


Załącznik nr 1 do informacji


Załącznik nr 2 do informacji


Zestawienie zmian w funduszu jednostki