Biuletyn Informacji PublicznejNasze strony

Organizacja pracyPrzedszkola czynne jest w godzinach: 06:00 - 16:30 od poniedziałku do piątku.
Przedszkole funkcjonuje cały rok z przerwą wakacyjną


- terminy przerw w pracy przedszkola ustala Gmina Miasta Lipna na wniosek dyrektora i rady rodziców lub rady pedagogicznej.
Szczegółową organizację określa arkusz organizacji przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący.
W arkuszu organizacji określa się :


- czas pracy każdej grupy przedszkolnej
- liczbę pracowników pedagogicznych
- liczbę pracowników administracji i obsługi
- liczbę godzin pracy
- terminy przerw pracy przedszkola