Biuletyn Informacji PublicznejNasze strony

6:30 - 8:20 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące dzieci. Zabawa ruchowa ( ćwiczenia poranne ) . Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym. Zajęcia odpowiadające profilom grupy.

8:20 - 8:30 Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania.

8:30 Śniadanie

9:00 - 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych- zajęcia z całą grupą.

10:00 - 11:20 Praca z grupą. Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne i inne. Spacery, zabawy na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe. Zajęcia odpowiadające profilom grup

11:20 - 11:30 Czynności higieniczno- porządkowe. Przygotowanie do obiadu.

11:30 - Obiad

11:30 - 13:20 Relaksacja ( bajka, kołysanka ) Zabawy w kącikach zainteresowań. Praca z grupą, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci - zabawy dowolne). Zajęcia odpowiadające profilom grup.

13:20 - Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku.

13:30 - Podwieczorek

14:00- 16:30 Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym, obserwacja przyrody. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zajęcia odpowiadające profilom grupy. Zabawy dowolne. Ćwiczenia indywidualne . Rozchodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami w miarę potrzeb.

Zajęcia dodatkowe realizowane poza podstawą programową w godzinach :

od 11:00 do 13:00 i od 15:00 do 16:30.

GODZINY PRACY POSZCZEGÓLNYCH GRUP


Biedronki 6:00- 16:30
Żabki 7:00- 14:00
Motylki 7:00- 15:00
Krasnale 6:00- 15:00
Pszczółki 7:00-15:00
Smerfy 7:00-15:00
Miś Uszatek 7:00-16:30
Żaki 7:00-15:00
Leśne skrzaty 8:00-13:00
Sówki 8:00-13:00

WYCHOWAWCY POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4

GRUPA BIEDRONKI 3 LATKI PROFIL EKOLOGICZNY
Wychowawca - mgr Anna Bonowicz
Pomoc nauczyciela - Anna Gapińska

GRUPA ŻABKI 3-LATKI- PROFIL EKOLOGICZNY
Nauczyciele : mgr Elżbieta Ostrowska, mgr Ewelina Szymańska
Pomoc nauczyciela: Małgorzata Dąbrowska

GRUPA MOTYLKI 3-4 LATKI PROFIL ARTYSTYCZNY
Wychowawcy - mgr Anna Witkowska, mgr Anita Zaćmińska
Pomoc nauczyciela - Beata Będlin

GRUPA KRASNALE 3-4-5-LATKI PEOFIL ANGLOJĘZYCZNY
Wychowawca : mgr Joanna Ziemiańczyk
Nauczyciel wspomagający: mgr Jadwiga Kwiatkowska
Nauczyciele uzupełniający : Anna Zwierzchowska, mgr Anita Zaćmińska

GRUPA PSZCZÓŁKI 4-5-LATKI PROFIL MATEMATYCZNY
Wychowawcy: mgr Katarzyna Górzyńska , mgr Katarzyna Korbecka

GRUPA SMERFY 4-5-LATKI PEOFIL ANGLOJĘZYCZNY
Wychowawca: mgr Kalinowska Monika
Nauczyciel wspomagający: mgr Laskowska Magdalena
Nauczyciele uzupełniający: mgr Jolanta Wenderlich, mgr Katarzyna Korbecka

GRUPA MIŚ USZATEK 5-6-LATKI PROFIL SPORTOWY
Wychowawcy: mgr Dorota Pipczyńska, mgr Danuta Kamińska
Nauczyciele wspomagający: mgr Aleksandra Knapkiewicz ,mgr Anna Romańska

GRUPA- ŻAKI 5-6-LATKI PROFIL - SPORTOWY
Wychowawcy: mgr Mariola Kowalska, Anna Zwierzchowska
Nauczyciele wspomagające: mgr Katarzyna Perkowska, mgr Sylwia Górczyńska
Nauczyciel uzupełniający: mgr Danuta Kamińska
Pomoc nauczyciela: Katarzyna Gumińska

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2


GRUPA SÓWKI 6- LATKI PROFIL MATEMATYCZNY
Wychowawczyni--mgr Hanna Andryszczyk GRUPA LEŚNE SKRZATY 5-6-LATKI PROFIL TANECZNY
Wychowawca : mgr Magdalena Siedlecka