Biuletyn Informacji PublicznejNasze strony


Klauzula Informacyjna nr 1


Klauzula Informacyjna nr 2


Klauzula Informacyjna nr 3 do monitoringu


Regulamin monitoringu


Zarzadzenie nr 4 wprowadzajace rejestr czynności przetwarzania danych osobowych


Zarzadzenie nr 5 wprowadzajace politykę ochrony danych


Zarzadzenie nr 6 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych


Zarzadzenie nr 7 wprowadzające regulamin monitoringu


Regulamin Pracy


Regulamin Rady Roszciów


Procedura Ochrony Danych Osobowych


Regulamin Organizacyjny


Regulamin w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych


zarządzenie nr 1


zarządzenie nr 2


zarządzenie nr 3


zarządzenie nr 4


zarządzenie nr 5


zarządzenie nr 6